Tag des Familienunternehmens 2013

bei Pestalozzi + Co AG in Dietikon/ZH
 • IMG 3852
 • IMG 3869
 • IMG 3860
 • IMG 3893
 • IMG 3853
 • IMG 3856
 • IMG 3855
 • IMG 3863
 • IMG 3865
 • IMG 3858
 • IMG 3895
 • IMG 3867
 • IMG 3883
 • IMG 3884
 • IMG 3857
 • IMG 3881
 • IMG 3870
 • IMG 3871
 • IMG 3868
 • IMG 3866
 • IMG 3888
 • IMG 3885
 • IMG 3892
 • IMG 3901
 • IMG 3899
 • IMG 3897
 • IMG 3890
 • IMG 3889
 • IMG 3900
 • IMG 3891
 • IMG 3905
 • IMG 3894
 • IMG 3896
 • IMG 3898
 • IMG 3887
 • IMG 3903
 • IMG 3902